تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
فلسفه و کلام اسلامی 
دانشگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد 
18.00 
لیسانس 
 
الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه رازی کرمانشاه 
 
دکترا 
1398 
فلسفه و کلام اسلامی 
تهران 
18.00 
سطح 3