امامت از دیدگاه منبع شیعه واهل سنت
33 بازدید
ناشر: شاکر و رسالت یعقوبی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این اثر در یک مقدمه و5 فصل تدوین شده در فصل اول امامت را از منظر دانش کلام اسلامی و در فصل دوم لملمت از نگاه قرآن و در فصل سوم امامت در روایات نبوی و در فصل چهارم امامت در تاریخ و در فصل بنجم امامت در عرفان مورد بحث قرار گرفته است.خواننده با مطالعه ی این کتاب به آرای شیعه واهل سنت در باره ی مساله امامت وخلافت رسول اکرم(ص) آگاه می شود.