زکات سرمایه ی برکات
36 بازدید
ناشر: شکر
نقش: با اهتمام
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
در این اثر «زکات » را از نگاه قرآن وروایات و آثار آن در جامعه قرار گرفته و در فصل آخر احکام زکات بیان شده است