در آمدی بر باز شناسی آیین یارسان (اهل حق)
44 بازدید
نقش: نویسنده
شابک: 979-964-2883-36-2(1?
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب مذکور با روشی نو، با تکیه بر اصول و مبانی اعتقادی آیین یارسان به بررسی عقاید زیر بنایی و روبنایی آین آیین پرداخته و علت ارتباط آن با سایر ادیان را به تصویر کشیده است.