حماسه ی عشق( گذری بر زندگانی سردار سپاه اسلام داریوش ریزه وندی)
35 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این اثز به شرح زندگی شهید داریوش ریزه وندی که در سنگر تعلیم و تربیت و جهاد و مبارزه و نیز در میدان ورزش توأمان حماسه ساز بود، پرداخته است.