بازشناسی آیین یارسان (اهل حق) جلد 2
461 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این کتاب در سه فصل تدوین شده است که به بررسی تاریخ سیاسی، عبادات و آداب و رسوم ایینی و هستی شناسی یارسان پرداخته است. روش ارائه مطالب برای اولین بار به شیوه ای نو می باشد. تطبیق معارف آیینی از ویژگی های این اثر به شمار می رود.